Vergunning

Heel vaak hoor ik: ” Nee hoor ik heb geen vergunning nodig voor mijn trapgat.” Ik vraag dan altijd of de persoon in kwestie dat heeft uitgezocht. Heel vaak blijkt dan dat het helemaal niet uitgezocht is en dat men het aanneemt. Bijvoorbeeld omdat de buren het ook zonder vergunning hebben gedaan. Of omdat, onterecht, wordt gedacht dat het niet nodig is om een vergunning aan te vragen als het om een verbouwing binnen de woning gaat.

De regels voor vergunningen zijn echter kraakhelder:

Wanneer er een aanpassing wordt gedaan aan de dragende constructie (of een deel daarvan) van een vastgoedobject is altijd toetsing door de gemeente nodig door het indienen van een WABO-aanvraag. Deze omgevingsvergunning, voorheen bouwvergunning, is er om u te behoeden voor onveilige aanpassingen aan uw woning.
Bij deze aanvraag worden een aantal dingen door de constructeur van de gemeente gecontroleerd.

 

Wat houdt de vergunning  in?

Ten eerste wordt bekeken of u, of de aannemer die de verbouwing uitvoert, het voorgenomen werk heeft laten doorberekenen door een daartoe bevoegd constructeur en of er zoveel mogelijk wordt voldaan aan het bouwbesluit.
Daarnaast wordt gekeken of er zaken zijn die wellicht moeten worden voorgelegd aan de welstandscommissie en/of aan omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van houten kozijnen voor kunststof of andere uiterlijke veranderingen zoals een dakkapel aan de voorzijde van de woning.

Bij het maken van een trapgat in een betonnen vloer, die altijd deel uitmaakt van de genoemde dragende constructie van de woning, moet dus een vergunning worden aangevraagd ter controle van een veilige uitvoering.
Hiervoor laten wij, of u zelf, een rapport maken door een constructeursbureau die een advies uitbrengt over eventueel nodige aanpassing van de constructie.

 

Vergunning en de waarde van uw woning:

Wanneer de dag komt dat u uw woning wilt verkopen is een gedegen constructierapport en een verleende vergunning van groot belang. De koper wil heel graag weten dat de woning die hij gaat aankopen op een veilige en duurzame manier is verbouwd en is bijna altijd bereid om daar iets meer voor te betalen.

Wij hebben als aannemer te maken met aansprakelijkheid voor een veilige uitvoering en hechten dan ook heel veel waarde aan zowel het constructierapport als aan de vergunning.

Wanneer is geen vergunning nodig?

Wanneer een constructeur heeft bepaald dat het te maken trapgat kan worden uitgevoerd zonder dat daarbij een aanpassing van de constructie nodig is, heeft u geen vergunning nodig. Het gaat dan immers ‘gewoon’ om het maken van een gat in de vloer.