Trapgat maken

VoorafTrapgat maken

Het trapgat maken is de eerste stap van de verbouwing nadat alles is voorbereid en, waar nodig, de vergunning is geregeld.

We beginnen met het afdekken van laminaat of vloerbedekking en de bestaande trap. Zonodig plakken we deuren of muren af. Dan plaatsen we een tijdelijke stempelconstructie waardoor een veilige werkplek wordt gemaakt en waarmee wordt voorkomen dat er schade aan de onderste trap en omgeving wordt veroorzaakt door vallen puin of afval. Ook wordt eventueel de verdiepingsvloer afgestempeld wanneer er een staalconstructie moet worden aangebracht. Daarna worden de maten uitgezet en het nieuwe gat in de vloer ingezaagd en het materiaal verwijderd en afgevoerd.

 

Houten vloer of betonvloer

Een trapgat maken in een houten vloer is heel wat anders dan een trapgat maken in een betonvloer.

Een betonvloer zagen we in blokken die we vervolgens naar buiten dragen en afvoeren. Dit zorgt er voor dat er tijdens maken van het gat veel gruis valt. Door de goede voorbereidingen is het aan het einde van de dag een kleine moeite om dit weer op te vegen. We doen dit altijd met ten minste 2 personen.

Bij een houten vloer wordt eerst het plafond gestript, de planken of platen aan de bovenkant verwijderd en vervolgens de balken doorgezaagd.


 

Volle gestorte betonvloer:

Omdat deze vloer in het werk tijdens de bouw gestort wordt kan er door de bouwer, architect of opdrachtgever gekozen worden voor diverse kwaliteiten en hardheden en wordt ook de hoeveelheid wapeningsstaal elke keer weer anders bepaald.

Het kan bij deze vloeren zo zijn dat we helemaal geen extra constructie te hoeven plaatsen. Hierdoor worden kosten bespaard en in dit geval is de verbouwing ook NIET vergunningsplichtig.
Helaas is een betonvloer in de meeste gevallen gemaakt om zijn eigen gewicht en de lasten er op te dragen en zal er bij het uitzagen van het nieuwe trapgat een zogenaamde hulpconstructie moeten worden aangebracht.

 

Breedplaatvloer

Dit type betonvloer wordt voor een deel ook in de bouw gestort en kan voorzien zijn van veel wapening. Een trapgat maken in een breedplaatvloer kan op veel manieren uitpakken. Ook hier geldt dat deze vloer vaak berekend is op het dragen van zijn eigen gewicht en de berekende lasten en meestal niet meer dan dat waardoor ook in dit geval heel vaak een hulpconstructie nodig is.

 

Kanaalplaatvloer

Kanaalplaten zijn, over het algemeen, 1,2 meter breed en het maken van een trapgat houdt veelal in dat er 2 platen worden doorgezaagd. In veel gevallen kan dit worden opgevangen door gebruik van een raveling.

Dit is afhankelijk van het type kanaalplaat en de overspanning van de vloer.

 

Rib-cassettevloer

Bij een rib-cassettevloer of ‘broodje-balkje’ vloer is een raveling meestal niet afdoende omdat de vloer niet bestand is tegen de puntdruk die bij een raveling op de vloer rust, naast het te maken trapgat. Bijna altijd is een uitgebreidere constructie nodig.

Plavoravloer

Een plavoravloer is van nature niet rigide en bij het maken van een trapgat daarin buigt de vloer enorm door. Een raveling is bij een plavoravloer nooit voldoende. Ook hier is een uitgebreidere constructie onontkoombaar.

 


Elektrische installatie

Vaak verhinderen elektrische leidingen het maken van een trapgat. Deze leidingen moeten we dan doorzagen, om het nieuwe trapgat heen leggen en weer aan elkaar aansluiten. Soms moet ook het lichtpunt in het plafond worden verplaatst.

Samenvatting:

Een trapgat maken is in alle gevallen weer net even anders en elk trapgat vereist zijn eigen aanpak. In een betonvloer duurt het 1 lange dag waarna de meeste vervuiling achter de rug is. In een houten vloer duurt het meestal zo’n 4 of 5 uur.